Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Bilimsel Program


28.10.2020
29.10.2020
30.10.2020
31.10.2020
28.10.2020
12:30 - 12:45
A SALONU- B SALONU

AÇILIŞ ve THD YÖNETİM KURULU

28.10.2020
13:00 - 14:00
A SALONU

MİYELODİSPLASTİK SENDROM OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Hakan Göker (Turkey) , Filiz Vural
MDS’nin Klinik ve Moleküler Sınıflaması (ICUS, CCUS ve CHIP) Mustafa Çetiner (Turkey)
MDS’de Kişiselleştirilmiş Tedavi Işık Kaygusuz Atagündüz (Turkey)
B SALONU

GÜNDÜZ GEDİKOĞLU ÖZEL OTURUMU-PEDİATRİK LÖSEMİ

*OTURUM BAŞKANI : Tiraje Celkan (Turkey) , Namık Yaşar Özbek
Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu'nu Özlemle Anıyoruz Ömer Devecioğlu
Türkiye'de Kök Hücre Nakli ve Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Sema Anak (Turkey)
Gündüz Hocamızın Işığı Geleceğimizi Aydınlatıyor Zeynep Karakaş
Çocuk ve Adolesanlarda KML İzlem ve Tedavisi Adalet Meral Güneş
ALL'de Direnç Mekanizmaları ve Refrakter ALL'de Tedavi Deniz Yılmaz Karapınar (Turkey)
28.10.2020
14:00 - 14:15

ARA

28.10.2020
14:15 - 15:00
A SALONU

NOVARTİS UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : Mehmet Sönmez (Turkey)
MPN Tedavisinde Hematoloji-Patoloji Yaklaşımıyla Soru-Yorum Yahya Büyükaşık
MPN Tedavisinde Hematoloji-Patoloji Yaklaşımıyla Soru-Yorum İsmet Aydoğdu
MPN Tedavisinde Hematoloji-Patoloji Yaklaşımıyla Soru-Yorum Mine Hekimgil
B SALONU

TAKEDA UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : Ali Bülent Antmen
Hemofili A’da Kontrollü Güç: Kişiselleştirilmiş Profilaksi Özgür Mehtap (Turkey)
Hemofili A’da Kontrollü Güç: Kişiselleştirilmiş Profilaksi Tekin Güney
28.10.2020
15:00 - 15:30

ARA

28.10.2020
15:30 - 17:00
A SALONU

PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI MULTIPL MYELOM OLGU PANELİ

*OTURUM BAŞKANI : Ömür Gökmen Sevindik (Turkey) *PANELİST : Meral Beksaç (Turkey) , Levent Ündar (Turkey) , Seçkin Çağırgan (Turkey)
Olgu Sunumu Onur Hakkı Kırkızlar (Turkey)
Olgu Sunumu Atakan Tekinalp (Turkey)
Olgu Sunumu Ayfer Gedük
B SALONU

NADİR ANEMİLER OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Hale Ören (Turkey) , Fatma Gümrük
Siderobastik Anemi Yeşim Oymak
Konjenital Diseritropoetik Anemiler Gül Nihal Özdemir
Kalıtsal Megaloblastik Anemiler Selin Aytaç Eyüpoğlu
28.10.2020
17:00 - 17:15

ARA

28.10.2020
17:15 - 18:00
A SALONU

JANSSEN UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : Fatih Demirkan (Turkey)
KLL Tedavisinde Öncelikler ve Çalışmalarla İbrutinib Ömür Gökmen Sevindik (Turkey)
28.10.2020
18:00 - 18:15

ARA

28.10.2020
18:15 - 19:15
SÖZLÜ SUNU 1 SALONU

Sözlü Sunu Oturumları-1/Akut Lösemiler

*Sözlü Sunu Oturum Başkanı : Mehmet Şencan , Rejin Kebudi (Turkey)
Akut Myeloblastik Lösemi Hastalarında Nükleofosmin Mutasyonu Minimal Rezidüel Hastalık Takibinde Yol Gösterici midir? Edip Hayzaran
Akut Promiyelositik Lösemi Hastalarında Atra ve Arsenik İle Atra ve İdarubisin Tedavilerinin Karşılaştırılması Serhat Çelik
Aml Hastalarında Kemoterapi Toksisitesi Belirlenmesinde Kanser ve Yaşlanma Çalışma Grubu (Carg) Skorunun Etkililiği Volkan Baş
Yeni Tanı Yaşlı Aml Hastalarında Azacitidin ve Decitabine İdamesinin Tedaviye Katkısı: Gerçek Yaşam Verisi. Volkan Karakuş (Turkey)
Yüksek Lokosit Sayısı İle Başvuran Akut Lösemili Çocuklarda, Lokoferez Ve Rasburikaz Gerekli Midir? Sema Gelen
SÖZLÜ SUNU 2 SALONU

Sözlü Sunu Oturumları-1/Hematolojik Maligniteler/ Biyoloji / İmmunofenotipleme

*Sözlü Sunu Oturum Başkanı : Emine Güçhan Alanoğlu (Turkey) , Deniz Tuğcu
Kronik Lenfositik Lösemi Tanısında Cd200, Cd43, Ror1 ve Cd81 Yüzey Antijenlerinin Önemi Mehmet Baysal
İndolent Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında Ezh-2 İfadesinin Prognoz Üzerinde Etkisi Meryem Şener
Hodgkin Lenfoma Hastalarında Kalprotektinin (S100a8/A9) Tanı ve Tedavi İzlemindeki Rolü: Bir Pilot Çalışma Şeyma Şumnu
Mm Hastalarında; Tanı Sırasında, Tedavi Sonrasında Il-10, Vegf Düzeyleri Ve Kemik İliğindeki Parametrelerle İlişkisi Fulya Memiş
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Cd5 Pozitifliğinin Sağkalım ve Tedavi Şekilleri İle İlişkisi Ufuk Demirci
SÖZLÜ SUNU 3 SALONU

Sözlü Sunu Oturumları-1/Çok Merkezli Çalışmalar/ Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar/ Immunhematoloji

*Sözlü Sunu Oturum Başkanı : Alev Erikçi , Meryem Albayrak
Türkiye Mantle Hücreli Lenfoma Kayıt Çalışması – Ibrutinib Deneyimi Fatih Demirkan (Turkey)
Fanconi Anemili Hastalarımızda Fenotip- Genotip İlişkisi Ve Vacterl-H Birlikteliği Canan Albayrak
Aplastik Anemi İle Birlikteliği Olan ve Olmayan Pnh Hastalarında Allojeneik Kök Hücre Nakli Deneyimi Asu Fergün Yılmaz (Turkey)
Eritrosit Antijenlerine Karşı Gelişen Alloantikorlar: Tek Merkez Deneyimi Hülya Yılmaz
SÖZLÜ SUNU 4 SALONU

Sözlü Sunu Oturumları-1/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi Dışı

*Sözlü Sunu Oturum Başkanı : İmdat Dilek , Cengiz Ceylan
Hodgkin Lenfomada Uluslararası Prognostik Skora Lökosit Lenfosit Oranı ve Prognostik Nutrisyonel İndeks Entegrasyonu Semra Paydaş
Santral Sinir Sistemi Lenfoma Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Selin Kaya
Foliküler Lenfomada Bazal Pet’ Te Toplam Metabolik Tümör Hacmi ve Toplam Lezyon Glikolizinin Prognostik Önemi Ekin Kırcalı
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgularında Hipogammaglobülinemi ve Sağkalım İlişkisi Ünal Ataş
Mantle Hücreli Lenfoma Hastalarımızın Demografik ve Sağkalım Verilerinin Retrospektif İncelenmesi:Tek Merkez Deneyimi Ali Yılmazer
SÖZLÜ SUNU 5 SALONU

Sözlü Sunu Oturumları-1/Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

*Sözlü Sunu Oturum Başkanı : Emin Kaya (Turkey) , Eren Gündüz
MPN Hastalık Yükü Ve Tedavi Yönetimi Hasta ve Hekim Algıları: Çok Uluslu Anket Çalışması Türkiye Sonuçlar Güray Saydam
Post-Polistemi Vera ve Post-Esansiyel Trombositemi Miyelofibrozis Gelişiminde Rol Oynayan Prediktif Faktörlerin Analizi Pınar Akyol
Myeloproliferatif Neoplazide Peg-Ifn-Α-2a Etkinlik ve Güvenilirliği: Tek Merkez Retrospektif Gerçek Yaşam Çalışması Derya Koyun
Kronik Faz Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Akım Sitometrik Değerlendirme Nur Davutoğlu
Kronik Myelomonositik Lösemi Hastalarımızda Allojenik Nakil Deneyimimiz Ekin Kırcalı
SÖZLÜ SUNU 6 SALONU

Sözlü Sunu Oturumları-1/ Otolog Kök Hücre Nakli/Oto/Allo Komplikasyon

*Sözlü Sunu Oturum Başkanı : Ender Soydan , Barış Malbora
Periferik Kaynaklı Kök Hücre Vericilerinde İnsan Granülosit Koloni Stimüle Edici Faktörün Genotoksisite Üzerine Etkisi Hasan Fatih Çakmaklı
Multipl Miyelom Hastalarında Tek ve Çift Otolog Kök Hücre Transplantasyonunun Karşılaştırılması Ümit Yavuz Malkan (Turkey)
Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Süresince Gelişen Ciddi Kardiyak Komplikasyonlar; Hangi Faktörler Prediktördür? Hava Teke
Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası Veno-Okluziv Hastalık Gelişen Pediatrik Olgularda Terapötik Plazma Değişimi Ayşe Burcu Akıncı
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrasında Gelişen Nörolojik Komplikasyonların Elektromiyografi (Emg) Bulguları Sevil Sadri
28.10.2020
19:15 - 19:30

ARA

28.10.2020
19:30 - 20:15
A SALONU

PFIZER UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : İbrahim Celalettin Haznedaroğlu (Turkey)
KML Tedavisinde Bosulif® Elinizi Güçlendirir! Fahir Özkalemkaş (Turkey)
KML Tedavisinde Bosulif® Elinizi Güçlendirir! Ahmet Emre Eşkazan (Turkey)
B SALONU

ABDİİBRAHİM UYDU SEMPOZYUMU

Hematolojik Malignitelerde ve Transplantasyon Adaylarında Demir Birikimi ve Şelasyon Tedavisi Sami Kartı
28.10.2020
20:15 - 20:30

ARA

28.10.2020
20:30 - 21:15
A SALONU

AMGEN UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : Fatih Demirkan (Turkey)
Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinde Blinatumomab Hasan Atilla Özkan
29.10.2020
08:30 - 09:30
A SALONU

AML OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Osman İlhan , İnci Alacacıoğlu (Turkey)
Moleküler Belirteçler ve Kişiselleştirilmiş Tedavi Volkan Karakuş (Turkey)
Akut Lösemilerde İlaç Direnç Mekanizmaları Yusuf Baran
B SALONU

TRANSFÜZYON OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Yeşim Aydınok , Eyüp Naci Tiftik
Pediatrik Terapötik Aferez; Kanıta Dayalı Uygulamalar İdil Yenicesu
Terapötik Plazma Değişim Teknikleri ve Tartışmalı Uygulamaları Benan Bayrakçı
29.10.2020
09:30 - 09:45

ARA

29.10.2020
09:45 - 11:15
A SALONU

LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Muhit Özcan (Turkey) , Meltem Olga Akay
Waldenström Hastalığı Tanı ve Tedavisi Sibel Hacıoğlu
MALT Lenfoma (Marjinal Zon Lenfoma) Ozan Salim (Turkey)
EBV-ilişkili Lenfoproliferatif Hastalık Selami Koçak Toprak
B SALONU

HEMOSTAZ TROMBOZ OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Kaan Kavaklı , Hüseyin Gülen
Faktör VII Eksikliği Aydan Akdeniz (Turkey)
Kalıtsal Trombosit Fonksiyon Defektleri Canan Albayrak
Post Trombotik Sendrom Ayşegül Ünüvar (Turkey)
29.10.2020
11:15 - 11:45

ARA

29.10.2020
11:45 - 12:30
A SALONU

JANSSEN UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : Mehmet Ali Özcan (Turkey)
Relaps Refrakter Multipl Miyelom’da Daratumumab ile Tedavi Yönetimi Şehmus Ertop
Relaps Refrakter Multipl Miyelom’da Daratumumab ile Tedavi Yönetimi Ali Zahit Bolaman (Turkey)
B SALONU

NOVO NORDİSK UYDU SEMPOZUMU

*Moderatör : Salih Aksu
Vaka Örnekleriyle Yaşam Değiştiren Tedaviler Selin Aytaç Eyüpoğlu
Vaka Örnekleriyle Yaşam Değiştiren Tedaviler Hatice İlgen Şaşmaz
29.10.2020
12:30 - 13:30
A SALONU

ARA

29.10.2020
12:30 - 13:15
B SALONU

AMGEN UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : Meral Beksaç (Turkey)
Karfilzomib Klinik Çalışmalar Onur Hakkı Kırkızlar (Turkey)
Olgularla Karfilzomib Tedavisi Ozan Salim (Turkey)
29.10.2020
13:30 - 14:15
A SALONU

ROCHE UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : Kaan Kavaklı
Dünya Çapında Hemlibra Tedavisine Erişim ve Sonuçlar Hatice İlgen Şaşmaz
Hemofili Tedavisinde Subkutan Uygulama Selmin Şenol
Hemlibra ile Koagülasyon Testleri Osman Alphan Küpesiz
29.10.2020
14:15 - 14:45

ARA

29.10.2020
14:45 - 15:45
A SALONU

İHSAN KARADOĞAN ÖZEL OTURUMU-BAŞKANIN SEÇTİKLERİ

*OTURUM BAŞKANI : Güner Hayri Özsan (Turkey) , Ahmet Muzaffer Demir (Turkey)
Mantle Hücreli Lenfoma Prognozuyla İlişkili Proto-Onkogen Adaylarının Transkriptomik Analizlerle Belirlenmesi Can Küçük
Akut Myeloid Lösemide Farklı Antijenlere Yönelik Şimerik Antijen Reseptör Multivirus Spesifik T Hücre (Car-Vst) Tedavisi Erden Atilla (Turkey)
Kronik Miyeloproliferatif Neoplazi Hasta Grubunda Aspirin Etkinliği ve Direncinin Araştırılması Ilgın Koçak Göktürk
Relaps / Refrakter Prekürsör B-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Blinatumomab Tedavisi Sonuçları Adalet Meral Güneş
Hematolojik Hastalıklarda Covıd-19 Sıklığı ve Seyri-Çok Merkezli Kayıt Çalışması Sinem Civriz Bozdağ
29.10.2020
15:45 - 16:15

ARA

29.10.2020
16:15 - 17:45
A SALONU

LENFOMA OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Ahmet Burhan Ferhanoğlu (Turkey) , Nilgün Sayınalp (Turkey)
Primer Mediastinal B Hücreli Lenfoma Tanı ve Tedavisi Elif Birtaş Ateşoğlu
Mikozis Fungoides: Tanı, Evreleme ve Tedavi Tayfur Toptaş
Relaps/Refrakter HL Tedavisi Özgür Mehtap (Turkey)
B SALONU

TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Ali Bülent Antmen , Saadet Akarsu
Metotreksat İlişkili Nörolojik Yan Etkiler ve Sağaltımı Şebnem Yılmaz (Turkey)
Pediatride HIT Emine Türkkan
Lösemi Tedavisine Bağlı Kardiak Komplikasyonlar Serap Karaman
29.10.2020
17:45 - 18:15

ARA

29.10.2020
18:15 - 19:00
A SALONU

SANOFİ UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : Ahmet Muzaffer Demir (Turkey)
Gaucher Hastalığı’nda Olağan Şüpheliler Ebru Canda
29.10.2020
19:00 - 19:15

ARA

29.10.2020
19:15 - 20:00
A SALONU

BMS UYDU SEMPOZYUMU

*Moderatör : Güray Saydam
KML’de Uzun Dönem Tedavi Başarısı Nasıl Elde Edilir? İbrahim Celalettin Haznedaroğlu (Turkey)
29.10.2020
20:00 - 20:15

ARA

29.10.2020
20:15 - 21:15
SÖZLÜ SUNU 1 SALONU

Sözlü Sunu Oturumları-2/ Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler

*Sözlü Sunu Oturum Başkanı : Volkan Hazar , İlknur Kozanoğlu
Akut Myeloid Löseminin Şimerik Antijen Reseptör T Hücre ile Tedavisinde Çoklu Antijen Hedefleme Stratejisi Pınar Ataca
Tirozin Kinaz İnhibitörlerini Kesme Kararında Kemik İliğindeki Lösemik Kök Hücre Varlığının Önemi Zehra Özdemir
Kök Hücre Ürünündeki Cd34+ Hücre Alt Grupları ve Engrafman ile İlişkisi Gizem Ertepe
Intrauterin Gelişim Geriliğine Yol Açan Gebeliklerde Kord Kanında Maıt Ve Ilc Hücrelerinin İncelenmesi Musa Karakükcü
Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Engraftman Sürecinde Th22 Hücrelerinin Rolü Melike Ulubahşi
SÖZLÜ SUNU 2 SALONU

Sözlü Sunu Oturumları-2/ İnfeksiyonlar

*Sözlü Sunu Oturum Başkanı : Hüseyin Tokgöz , Elif İnce
Başvuru Anı Tam Kan Sayımı Puanlamasının Covıd-19 Hastalarında İlerleyici Hastalığı Göstermede Rolü Murat Özbalak
İnvazif Aspergillos Tanısında Lateral Flow Testi: Tek Merkez Çalışma İstemi Serin
Kovid-19’un Akciğer Tutulumu-Şiddetini Tespitte Trombosit-Lenfosit, Nötrofil-Lenfosit Oranlarının Perdiktif Değeri Yusuf Aksu
Ahkn Olan Aml Tanılı Hastalarda Sekonder İnvazif Mantar Enfeksiyonu Profilaksisinin Yeri- Tek Merkez Deneyimi Cemaleddin Öztürk
Kovıd-19 Hastalarında Hiperkoagulabilite Rotasyonel Tromboelastometre ile Saptanabilir Mehmet Gökhan Gönenli (Turkey)
SÖZLÜ SUNU 3 SALONU

Sözlü Sunu Oturumları-2/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi

*Sözlü Sunu Oturum Başkanı : Ebru Koca , Şule Mine Öztürk
Relaps/ Refrakter Kll Hastalarında Venetoklaksın Etkililiği: Uluslararası Faz 3b Çalışma (Venıce I ) Fatih Demirkan (Turkey)
Relaps Refrakter Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastalarda Bendamustin Tedavisi ile Birlikte Brentiksumab Vedotin Kullanımı Sinan Mersin
Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfoma’da Everolimus Deneyimi Ayşe Hilal Küçükdiler
Periferik T Hücreli Lenfoma Tedavisinde Brentuximab Vedotin: Tek Merkez Deneyimi Fatma Keklik Karadağ
İleri Yaş Relaps/Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Lenalidomid Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi Mesut Göçer
SÖZLÜ SUNU 4 SALONU

Sözlü Sunu Oturumları-2/ Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

*Sözlü Sunu Oturum Başkanı : Ayşe Tülin Fıratlı Tuğlular , Fahir Özkalemkaş (Turkey)
Yeni Tanı Multiple Myelom Hastalarında Kemik İliği Fibrozisinin Prognoz ve Yanıt Üzerine Etkisi Var Mıdır? Senem Maral
Daratumumab Kullanımına Bağlı İndirekt Coombs Pozitifliği Gelişen Hastalarda Transfüzyon Yaklaşımı Volkan Baş
R/ R Multipl Myelom Hastalarında Bendamustin Etkisinin Geriye Yönelik Değerlendirilmesi Ve Melflufenle Kıyası Ekin Kırcalı
Yeni Nesil Anti-Myelom Ajanların Primer Plazma Hücreli Lösemi Hastalarında Sağkalım Üzerine Etkisi; Tek Merkez Deneyimi Ünal Ataş
Multipl Miyelom Hastalarında Global ve Apc 2 Geninin Promotor Spesifik Metilasyonu Tedaviye Yanıtta Rolü Nedir? İstemi Serin
SÖZLÜ SUNU 5 SALONU

Sözlü Sunu Oturumları-2/ GVHD/ Engrafman

*Sözlü Sunu Oturum Başkanı : Serap Aksoylar , Mine Miskioğlu (Turkey)
Graft Vs Host Hastalığında Alfa- 1 Antitripsin Deneyimimiz Derya Koyun
Allojeneik Nakil Yapılan Hastalarda Fekal Kalprotektin ve Gastrointestinal Graft Versus Host Hastalığı İlişkisi Mehmet Fatih Doğan
Allojeneik Nakil Yapılan Hastalarda Antibiyotik Kullanımı ve Graft Versus Host Hastalığı İlişkisi Mehmet Fatih Doğan
Allojeneik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Trombopoetin Reseptör Agonisti Tedavisi Ve Kemik İliği Fibrozisi İlişkisi Başak Bostankolu Değirmenci
Akut ve Kronik Graft Versus Host Hastalığı Tedavisinde Ekstrakorporeal Fotoferez Uygulaması: Tek Merkez Deneyimi Tuğrul Elverdi (Turkey)
SÖZLÜ SUNU 6 SALONU

Sözlü Sunu Oturumları-2/ Destek Tedaviler

*Sözlü Sunu Oturum Başkanı : Ali Zahit Bolaman (Turkey) , Erol Erduran
İntrakranial Kanama Geçiren Hemofili Hastalarında Gelişen Uzun ve Kısa Dönem Komlikasyonlar Melike Evim
Seksenbeş Yaş Ve Üzerindeki İleri Yaşlı Hastalarda Kemik İliği Değerlendirilmesi: Endikasyonlar, Morbidite ve Tanı Hava Teke
İleri Yaştaki Diffüz Büyük B Hücreli Nonhodgkin Lenfoma Hastalarında Performans Değerlendirilmesinin Etkisi Sedanur Gülsaran
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Komorbidite, Nutrisyon ve Performans Durumunun Prognostik Önemi Buğra Sağlam
Multiple Myelomlu Hastalarimizda Sarkopeninin Genel Sagkalim Uzerine Etkisi Mahmut Bakır Koyuncu
30.10.2020
18:00 - 18:45
B SALONU

TAKEDA UYDU SEMPOZYUMU

*Moderatör : Feyzi İlhan Tezcan
Primer ve Sekonder İmmün Yetmezliklerde Yenilikçi Tedavi Yaklaşımı: Kolaylaştırılmış Subkutan İmmünoglobulin Nilgün Sayınalp (Turkey)
Primer ve Sekonder İmmün Yetmezliklerde Yenilikçi Tedavi Yaklaşımı: Kolaylaştırılmış Subkutan İmmünoglobulin Kamile Aydan İkincioğulları
30.10.2020
18:45 - 19:00

ARA

30.10.2020
19:00 - 20:30
A SALONU

TROMBOZ OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Reyhan Küçükkaya , Cengiz Beyan
İnflamasyon ve Tromboz Fatma Burcu Belen Apak
Splanknik Tromboza Yaklaşım Elif Gülsüm Ümit (Turkey)
Kanser ve Tromboz Mahmut Töbü (Turkey)
B SALONU

PEDİATRİDE KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Davut Albayrak , Şule Ünal Cangül
Kalıtsal Kemik İliği Yetmezliklerinde Genetik Tanı Metodları ve Tanısal Zorluklar Nurten Akarsu
Shwachman Diamond Sendromu Lale Olcay
Edinsel Aplastik Anemide Yeni Neler Var Suar Çakı Kılıç
30.10.2020
20:30 - 21:00

ARA

30.10.2020
21:00 - 22:00
A SALONU

İMMUNOTERAPİDE YAN ETKİLER OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Fatih Demirkan (Turkey) , Mustafa Çetin
Check Point İnhibitörlerine Bağlı İmmün Aracılıklı Olaylar Pervin Topçuoğlu
Sitokin Salınım Sendromu Koray Yalçın
B SALONU

ERİTROPOEZ OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Zeynep Karakaş , Özcan Bör (Turkey)
Stres Eritropoezi Hatice İlgen Şaşmaz
Inefektif Eritropoez Selma Ünal
Talasemi Tedavisinde Yeni Gelişmeler Osman Alphan Küpesiz
31.10.2020
08:30 - 10:00
A SALONU

SELİM HEMATOLOJİ OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Mustafa Nuri Yenerel (Turkey) , Erdal Kurtoğlu (Turkey)
Trombotik Trombositopenik Purpura Muhlis Cem Ar
İlaca Bağlı Hemolitik Anemilere Yaklaşım Nazan Sarper
Demir Eksikliği Anemisi Tedavisindeki Değişiklikler Nur Soyer
31.10.2020
10:00 - 10:15

ARA

31.10.2020
10:15 - 11:00
A SALONU

GİLEAD UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : Zafer Gülbaş
Hematolojik Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Tedavisinde 30 Yıllık Deneyim Alpay Azap
31.10.2020
11:00 - 11:30

ARA

31.10.2020
11:30 - 13:00
A SALONU

KML PANELİ

*OTURUM BAŞKANI : Düzgün Özatlı (Turkey) *PANELİST : Güray Saydam , İbrahim Celalettin Haznedaroğlu (Turkey)
Olgu Sunumu Ahmet Emre Eşkazan (Turkey)
31.10.2020
13:00 - 14:00
A SALONU

ARA

31.10.2020
13:00 - 13:45
B SALONU

GEN İLAÇ UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : Osman İlhan
Mobilizasyon Stratejilerinde Pleriksafor: Hangi Hastaya? Ne Zaman? Ali İrfan Emre Tekgündüz
31.10.2020
14:00 - 15:00
A SALONU

KRONİK MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR OTURUMU

*OTURUM BAŞKANI : Sema Karakuş , Mehmet Sönmez (Turkey)
Kronik Miyelomonositer Lösemi Meltem Yüksel (Turkey)
Hipereozinofilik Sendrom Neslihan Andıç
31.10.2020
15:00 - 15:15

ARA

31.10.2020
15:15 - 16:00
A SALONU

NOVARTİS UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : Ahmet Muzaffer Demir (Turkey)
İTP Tedavisinde Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Eltrombopag Deneyimi Fahri Şahin (Turkey)
İTP Tedavisinde Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Eltrombopag Deneyimi İrfan Yavaşoğlu (Turkey)
31.10.2020
16:00 - 16:15

ARA

31.10.2020
16:15 - 17:15
A SALONU

TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION JOINT SESSION

*OTURUM BAŞKANI : Güner Hayri Özsan (Turkey) , John Gribben
The Evolving Place of Diagnostics In Lymphoid Malignancies Elizabeth Macintyre
31.10.2020
17:15 - 17:30

ARA

31.10.2020
17:30 - 18:15
A SALONU

ERKİM UYDU SEMPOZYUMU

*OTURUM BAŞKANI : Mehmet Ali Özcan (Turkey)
Hematolojik Malinitelerde İmmün Destekte IVIG Volkan Karakuş (Turkey)
31.10.2020
18:15 - 18:30

ARA

31.10.2020
18:30 - 20:00
A SALONU

TRANSPLANT PANEL TARTIŞMASI

*OTURUM BAŞKANI : Can Boğa , Mutlu Arat (Turkey) *PANELİST : Leylagül Kaynar , Ali İrfan Emre Tekgündüz , Ali Ünal
Olgu Sunumu Aynur Uğur Bilgin (Turkey)
Olgu Sunumu İpek Hindilerden (Turkey)
31.10.2020
20:00 - 20:15

ARA

31.10.2020
20:15 - 21:15
Tartışılacak Posterler-1 Salonu

Tartışılacak Poster Oturumu/Deneysel Tıp ve Kök Hücre Nakli

*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı : Mehmet Yılmaz (Turkey) , Savaş Kansoy (Turkey)
İn Vivo Cam Modelinde Sitarabinin Anjiyogenez Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması Alamdar Jafarov
Metotreksatla İndüklenen Mukozit Fare Modelinde Il-22 Overekspresyonu veya Vitamin D’nin Terapotik Etkileri Musa Karakükcü
Çocukluklarda Malign Olmayan Hastalıklarda Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Ölüm Sıklığı ve Nedenleri Suna Çelen
Lenfoma Ve Multipl Miyelom Hastalarında Kan Sayımının Mobilizasyon Karar Aşamasındaki Rolü: Tek Merkez Deneyimi Tarık Onur Tiryaki
Otolog Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Trombositopenide Eltrombopag Kullanımı Melda Özkan (Turkey)
Tartışılacak Posterler-2 Salonu

Tartışılacak Poster Oturumu/Covid-19 ve Hematoloji

*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı : Sema Anak (Turkey) , Vildan Özkocaman (Turkey)
Covid-19 Pandemisinde Yeni Parametre: Tanı Anı Laktatk Dehidrogenaz(Ldh)/Lenfosit Oranı İstemi Serin
Hematoloji Dergilerinde Bilimsel Yayıncılık: Bilim-Ölçüsel ve Ekonomik Bir Değerlendirme Gökhan Tazegül
Covid-19 Enfeksiyonunun Hematolojik Maligniteli Hastalar Üzerine Etkileri Lale Aydın Kaynar
Ağır Aplastik Anemi Tanılı Hastada Ağır Covid-19 Pnömonisi Tedavisinde İmmün Plazma Deneyimi: Olgu Sunumu Fehmi Hindilerden (Turkey)
Tartışılacak Posterler-3 Salonu

Tartışılacak Poster Oturumu/Hematolojik Hastalarda Tanı ve Tedavi

*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı : Tunç Fışgın , Gürhan Kadıköylü
Kolay Çürük Oluşumu ve Hafif Kanamalarla Başvuran Hastalarda Düşük Von Willebrand Antijen Düzeyi ve Klinik Önemi Mehmet Baysal
Ortalama Trombosit Hacmi, Akut Miyeloid Lösemili Hastalar için Prognostik Belirteçtir: Çok Merkezli Retrospektif Analiz Mesut Tığlıoğlu
Kronik Miyeloid Lösemide Bosutinib Kullanımına İlişkin Klinik Deneyim ve Perspektifler: Tek Merkez Çalışması İbrahim Ethem Pınar
Ağır Nötropenik Hastalarda Hayatı Tehdit Eden Enfeksiyonlarda Granülosit Süspansiyonu Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi Begüm Şirin Koç
Pedı̇atrı̇k Hematolojı̇ ve Onkolojı̇ Hastalarında Erı̇trosı̇t ve Trombosı̇t Transfüzyonu Uygulamaları Şebnem Ateş
Tartışılacak Posterler-4 Salonu

Tartışılacak Poster Oturumu/Lenfoprolifertaif Hastalıklar

*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı : Hüseyin Saffet Beköz , Güven Çetin
Senkron Kll ve Ph Negatif Mpn, Tek Merkez Deneyimi Sedanur Gülsaran
Tek Merkez Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfoması Deneyimi Serkan Ünal
Makrofaj Aktivasyon Sendromu ile Başvuran İmcd Varyantı Olgusu; Tafro Sendromu, Geç ama Süreğen Yanıt Mustafa Altınkaynak
Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Sekonder İmmunyetmezlik Sıklığı: Evre ve Tedavi İlişkisi İstemi Serin
Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Tanı Anı Lenfosit Sayısı ve İmatinib Moleküler Yanıtının Değerlendirilmesi İstemi Serin
Tartışılacak Posterler-5 Salonu

Tartışılacak Poster Oturumu/Multipl Myelom

*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı : Burhan Turgut (Turkey) , Emel Gürkan
Tip 1 Gaucher Hastalığı’nda Hematolojik Malignite ve Gammopati Sıklığı Ahmet Muzaffer Demir (Turkey)
Güncel Tedaviler Işığında Multipl Miyelom Hastalarında Gerçek-Yaşam Verileri Emel Gürkan
Karın İçi Dev Kitle ile Ortaya Çıkan Ekstramedüller Miyelom Olgusu Ece Vural
Multiple Myelom Tanılı Hastalarda Floresan İn Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Saptanan 13. Kromozom Delesyonu Sıklığı Yusuf Coşkun
İki Olgu Nedeni ile Multiple Myelomada Serbest Hafif Zincir Kaçışı ve Serbest Hafif Zincir Takibinin Önemi Boran Yavuz
31.10.2020
21:20 - 21:30
A SALONU

Kongre Bildiri Ödülleri Açıklanması ve Kapanış Oturumu