Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Konuşmacılar


Saadet Akarsu
TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:45
Nurten Akarsu
PEDİATRİDE KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ OTURUMU
KONUŞMACI
*Kalıtsal Kemik İliği Yetmezliklerinde Genetik Tanı Metodları ve Tanısal Zorluklar
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:30
Meltem Olga Akay
LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
11:15
Aydan Akdeniz
Turkey
HEMOSTAZ TROMBOZ OTURUMU
KONUŞMACI
*Faktör VII Eksikliği
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
11:15
Ayşe Burcu Akıncı
Sözlü Sunu Oturumları-1/ Otolog Kök Hücre Nakli/Oto/Allo Komplikasyon
KONUŞMACI
*Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası Veno-Okluziv Hastalık Gelişen Pediatrik Olgularda Terapötik Plazma Değişimi
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Serap Aksoylar
Sözlü Sunu Oturumları-2/ GVHD/ Engrafman
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Salih Aksu
NOVO NORDİSK UYDU SEMPOZUMU
*Moderatör
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Yusuf Aksu
Sözlü Sunu Oturumları-2/ İnfeksiyonlar
KONUŞMACI
*Kovid-19’un Akciğer Tutulumu-Şiddetini Tespitte Trombosit-Lenfosit, Nötrofil-Lenfosit Oranlarının Perdiktif Değeri
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Pınar Akyol
Sözlü Sunu Oturumları-1/Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
KONUŞMACI
*Post-Polistemi Vera ve Post-Esansiyel Trombositemi Miyelofibrozis Gelişiminde Rol Oynayan Prediktif Faktörlerin Analizi
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
İnci Alacacıoğlu
Turkey
AML OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:30
Emine Güçhan Alanoğlu
Turkey
Sözlü Sunu Oturumları-1/Hematolojik Maligniteler/ Biyoloji / İmmunofenotipleme
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Davut Albayrak
PEDİATRİDE KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:30
Meryem Albayrak
Sözlü Sunu Oturumları-1/Çok Merkezli Çalışmalar/ Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar/ Immunhematoloji
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Canan Albayrak
Sözlü Sunu Oturumları-1/Çok Merkezli Çalışmalar/ Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar/ Immunhematoloji
KONUŞMACI
*Fanconi Anemili Hastalarımızda Fenotip- Genotip İlişkisi Ve Vacterl-H Birlikteliği
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
HEMOSTAZ TROMBOZ OTURUMU
KONUŞMACI
*Kalıtsal Trombosit Fonksiyon Defektleri
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
11:15
Mustafa Altınkaynak
Tartışılacak Poster Oturumu/Lenfoprolifertaif Hastalıklar
KONUŞMACI
*Makrofaj Aktivasyon Sendromu ile Başvuran İmcd Varyantı Olgusu; Tafro Sendromu, Geç ama Süreğen Yanıt
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Sema Anak
Turkey
GÜNDÜZ GEDİKOĞLU ÖZEL OTURUMU-PEDİATRİK LÖSEMİ
KONUŞMACI
*Türkiye'de Kök Hücre Nakli ve Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:00
Tartışılacak Poster Oturumu/Covid-19 ve Hematoloji
*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Neslihan Andıç
KRONİK MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR OTURUMU
KONUŞMACI
*Hipereozinofilik Sendrom
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:00
Ali Bülent Antmen
TAKEDA UYDU SEMPOZYUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:00
TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:45
Muhlis Cem Ar
SELİM HEMATOLOJİ OTURUMU
KONUŞMACI
*Trombotik Trombositopenik Purpura
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Mutlu Arat
Turkey
TRANSPLANT PANEL TARTIŞMASI
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
20:00
Pınar Ataca
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler
KONUŞMACI
*Akut Myeloid Löseminin Şimerik Antijen Reseptör T Hücre ile Tedavisinde Çoklu Antijen Hedefleme Stratejisi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Ünal Ataş
Sözlü Sunu Oturumları-1/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi Dışı
KONUŞMACI
*Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgularında Hipogammaglobülinemi ve Sağkalım İlişkisi
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
KONUŞMACI
*Yeni Nesil Anti-Myelom Ajanların Primer Plazma Hücreli Lösemi Hastalarında Sağkalım Üzerine Etkisi; Tek Merkez Deneyimi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Şebnem Ateş
Tartışılacak Poster Oturumu/Hematolojik Hastalarda Tanı ve Tedavi
KONUŞMACI
*Pedı̇atrı̇k Hematolojı̇ ve Onkolojı̇ Hastalarında Erı̇trosı̇t ve Trombosı̇t Transfüzyonu Uygulamaları
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Elif Birtaş Ateşoğlu
LENFOMA OTURUMU
KONUŞMACI
*Primer Mediastinal B Hücreli Lenfoma Tanı ve Tedavisi
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:45
Erden Atilla
Turkey
İHSAN KARADOĞAN ÖZEL OTURUMU-BAŞKANIN SEÇTİKLERİ
KONUŞMACI
*Akut Myeloid Lösemide Farklı Antijenlere Yönelik Şimerik Antijen Reseptör Multivirus Spesifik T Hücre (Car-Vst) Tedavisi
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:45
Lale Aydın Kaynar
Tartışılacak Poster Oturumu/Covid-19 ve Hematoloji
KONUŞMACI
*Covid-19 Enfeksiyonunun Hematolojik Maligniteli Hastalar Üzerine Etkileri
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Yeşim Aydınok
TRANSFÜZYON OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:30
İsmet Aydoğdu
NOVARTİS UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*MPN Tedavisinde Hematoloji-Patoloji Yaklaşımıyla Soru-Yorum
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:00
Selin Aytaç Eyüpoğlu
NADİR ANEMİLER OTURUMU
KONUŞMACI
*Kalıtsal Megaloblastik Anemiler
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
NOVO NORDİSK UYDU SEMPOZUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Vaka Örnekleriyle Yaşam Değiştiren Tedaviler
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Alpay Azap
GİLEAD UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Hematolojik Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Tedavisinde 30 Yıllık Deneyim
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
11:00
Yusuf Baran
AML OTURUMU
KONUŞMACI
*Akut Lösemilerde İlaç Direnç Mekanizmaları
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:30
Volkan Baş
Sözlü Sunu Oturumları-1/Akut Lösemiler
KONUŞMACI
*Aml Hastalarında Kemoterapi Toksisitesi Belirlenmesinde Kanser ve Yaşlanma Çalışma Grubu (Carg) Skorunun Etkililiği
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
KONUŞMACI
*Daratumumab Kullanımına Bağlı İndirekt Coombs Pozitifliği Gelişen Hastalarda Transfüzyon Yaklaşımı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Benan Bayrakçı
TRANSFÜZYON OTURUMU
KONUŞMACI
*Terapötik Plazma Değişim Teknikleri ve Tartışmalı Uygulamaları
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:30
Mehmet Baysal
Sözlü Sunu Oturumları-1/Hematolojik Maligniteler/ Biyoloji / İmmunofenotipleme
KONUŞMACI
*Kronik Lenfositik Lösemi Tanısında Cd200, Cd43, Ror1 ve Cd81 Yüzey Antijenlerinin Önemi
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Tartışılacak Poster Oturumu/Hematolojik Hastalarda Tanı ve Tedavi
KONUŞMACI
*Kolay Çürük Oluşumu ve Hafif Kanamalarla Başvuran Hastalarda Düşük Von Willebrand Antijen Düzeyi ve Klinik Önemi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Hüseyin Saffet Beköz
Tartışılacak Poster Oturumu/Lenfoprolifertaif Hastalıklar
*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Meral Beksaç
Turkey
PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI MULTIPL MYELOM OLGU PANELİ
*PANELİST
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
AMGEN UYDU SEMPOZYUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:15
Fatma Burcu Belen Apak
TROMBOZ OTURUMU
KONUŞMACI
*İnflamasyon ve Tromboz
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:30
Cengiz Beyan
TROMBOZ OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:30
Aynur Uğur Bilgin
Turkey
TRANSPLANT PANEL TARTIŞMASI
KONUŞMACI
*Olgu Sunumu
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
20:00
Can Boğa
TRANSPLANT PANEL TARTIŞMASI
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
20:00
Ali Zahit Bolaman
Turkey
JANSSEN UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Relaps Refrakter Multipl Miyelom’da Daratumumab ile Tedavi Yönetimi
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Destek Tedaviler
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Sinem Civriz Bozdağ
İHSAN KARADOĞAN ÖZEL OTURUMU-BAŞKANIN SEÇTİKLERİ
KONUŞMACI
*Hematolojik Hastalıklarda Covıd-19 Sıklığı ve Seyri-Çok Merkezli Kayıt Çalışması
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:45
Özcan Bör
Turkey
ERİTROPOEZ OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:00
Yahya Büyükaşık
NOVARTİS UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*MPN Tedavisinde Hematoloji-Patoloji Yaklaşımıyla Soru-Yorum
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:00
Ebru Canda
SANOFİ UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Gaucher Hastalığı’nda Olağan Şüpheliler
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:00
Tiraje Celkan
Turkey
GÜNDÜZ GEDİKOĞLU ÖZEL OTURUMU-PEDİATRİK LÖSEMİ
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:00
Cengiz Ceylan
Sözlü Sunu Oturumları-1/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi Dışı
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Yusuf Coşkun
Tartışılacak Poster Oturumu/Multipl Myelom
KONUŞMACI
*Multiple Myelom Tanılı Hastalarda Floresan İn Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Saptanan 13. Kromozom Delesyonu Sıklığı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Seçkin Çağırgan
Turkey
PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI MULTIPL MYELOM OLGU PANELİ
*PANELİST
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
Suar Çakı Kılıç
PEDİATRİDE KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ OTURUMU
KONUŞMACI
*Edinsel Aplastik Anemide Yeni Neler Var
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:30
Hasan Fatih Çakmaklı
Sözlü Sunu Oturumları-1/ Otolog Kök Hücre Nakli/Oto/Allo Komplikasyon
KONUŞMACI
*Periferik Kaynaklı Kök Hücre Vericilerinde İnsan Granülosit Koloni Stimüle Edici Faktörün Genotoksisite Üzerine Etkisi
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Suna Çelen
Tartışılacak Poster Oturumu/Deneysel Tıp ve Kök Hücre Nakli
KONUŞMACI
*Çocukluklarda Malign Olmayan Hastalıklarda Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Ölüm Sıklığı ve Nedenleri
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Serhat Çelik
Sözlü Sunu Oturumları-1/Akut Lösemiler
KONUŞMACI
*Akut Promiyelositik Lösemi Hastalarında Atra ve Arsenik İle Atra ve İdarubisin Tedavilerinin Karşılaştırılması
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Güven Çetin
Tartışılacak Poster Oturumu/Lenfoprolifertaif Hastalıklar
*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Mustafa Çetin
İMMUNOTERAPİDE YAN ETKİLER OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:00
Mustafa Çetiner
Turkey
MİYELODİSPLASTİK SENDROM OTURUMU
KONUŞMACI
*MDS’nin Klinik ve Moleküler Sınıflaması (ICUS, CCUS ve CHIP)
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:00
Nur Davutoğlu
Sözlü Sunu Oturumları-1/Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
KONUŞMACI
*Kronik Faz Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Akım Sitometrik Değerlendirme
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Başak Bostankolu Değirmenci
Sözlü Sunu Oturumları-2/ GVHD/ Engrafman
KONUŞMACI
*Allojeneik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Trombopoetin Reseptör Agonisti Tedavisi Ve Kemik İliği Fibrozisi İlişkisi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Ahmet Muzaffer Demir
Turkey
İHSAN KARADOĞAN ÖZEL OTURUMU-BAŞKANIN SEÇTİKLERİ
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:45
SANOFİ UYDU SEMPOZYUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:00
NOVARTİS UYDU SEMPOZYUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:00
Tartışılacak Poster Oturumu/Multipl Myelom
KONUŞMACI
*Tip 1 Gaucher Hastalığı’nda Hematolojik Malignite ve Gammopati Sıklığı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Ufuk Demirci
Sözlü Sunu Oturumları-1/Hematolojik Maligniteler/ Biyoloji / İmmunofenotipleme
KONUŞMACI
*Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Cd5 Pozitifliğinin Sağkalım ve Tedavi Şekilleri İle İlişkisi
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Fatih Demirkan
Turkey
JANSSEN UYDU SEMPOZYUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
18:00
Sözlü Sunu Oturumları-1/Çok Merkezli Çalışmalar/ Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar/ Immunhematoloji
KONUŞMACI
*Türkiye Mantle Hücreli Lenfoma Kayıt Çalışması – Ibrutinib Deneyimi
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
AMGEN UYDU SEMPOZYUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
21:15
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi
KONUŞMACI
*Relaps/ Refrakter Kll Hastalarında Venetoklaksın Etkililiği: Uluslararası Faz 3b Çalışma (Venıce I )
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
İMMUNOTERAPİDE YAN ETKİLER OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:00
Ömer Devecioğlu
GÜNDÜZ GEDİKOĞLU ÖZEL OTURUMU-PEDİATRİK LÖSEMİ
KONUŞMACI
*Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu'nu Özlemle Anıyoruz
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:00
İmdat Dilek
Sözlü Sunu Oturumları-1/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi Dışı
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Mehmet Fatih Doğan
Sözlü Sunu Oturumları-2/ GVHD/ Engrafman
KONUŞMACI
*Allojeneik Nakil Yapılan Hastalarda Fekal Kalprotektin ve Gastrointestinal Graft Versus Host Hastalığı İlişkisi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Sözlü Sunu Oturumları-2/ GVHD/ Engrafman
KONUŞMACI
*Allojeneik Nakil Yapılan Hastalarda Antibiyotik Kullanımı ve Graft Versus Host Hastalığı İlişkisi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Tuğrul Elverdi
Turkey
Sözlü Sunu Oturumları-2/ GVHD/ Engrafman
KONUŞMACI
*Akut ve Kronik Graft Versus Host Hastalığı Tedavisinde Ekstrakorporeal Fotoferez Uygulaması: Tek Merkez Deneyimi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Erol Erduran
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Destek Tedaviler
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Alev Erikçi
Sözlü Sunu Oturumları-1/Çok Merkezli Çalışmalar/ Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar/ Immunhematoloji
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Gizem Ertepe
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler
KONUŞMACI
*Kök Hücre Ürünündeki Cd34+ Hücre Alt Grupları ve Engrafman ile İlişkisi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Şehmus Ertop
JANSSEN UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Relaps Refrakter Multipl Miyelom’da Daratumumab ile Tedavi Yönetimi
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Ahmet Emre Eşkazan
Turkey
PFIZER UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*KML Tedavisinde Bosulif® Elinizi Güçlendirir!
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
KML PANELİ
KONUŞMACI
*Olgu Sunumu
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
13:00
Melike Evim
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Destek Tedaviler
KONUŞMACI
*İntrakranial Kanama Geçiren Hemofili Hastalarında Gelişen Uzun ve Kısa Dönem Komlikasyonlar
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Ahmet Burhan Ferhanoğlu
Turkey
LENFOMA OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:45
Ayşe Tülin Fıratlı Tuğlular
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Tunç Fışgın
Tartışılacak Poster Oturumu/Hematolojik Hastalarda Tanı ve Tedavi
*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Ayfer Gedük
PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI MULTIPL MYELOM OLGU PANELİ
KONUŞMACI
*Olgu Sunumu
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
Sema Gelen
Sözlü Sunu Oturumları-1/Akut Lösemiler
KONUŞMACI
*Yüksek Lokosit Sayısı İle Başvuran Akut Lösemili Çocuklarda, Lokoferez Ve Rasburikaz Gerekli Midir?
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Mesut Göçer
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi
KONUŞMACI
*İleri Yaş Relaps/Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Lenalidomid Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Hakan Göker
Turkey
MİYELODİSPLASTİK SENDROM OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:00
Ilgın Koçak Göktürk
İHSAN KARADOĞAN ÖZEL OTURUMU-BAŞKANIN SEÇTİKLERİ
KONUŞMACI
*Kronik Miyeloproliferatif Neoplazi Hasta Grubunda Aspirin Etkinliği ve Direncinin Araştırılması
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:45
Mehmet Gökhan Gönenli
Turkey
Sözlü Sunu Oturumları-2/ İnfeksiyonlar
KONUŞMACI
*Kovıd-19 Hastalarında Hiperkoagulabilite Rotasyonel Tromboelastometre ile Saptanabilir
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
John Gribben
TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION JOINT SESSION
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:15
Zafer Gülbaş
GİLEAD UYDU SEMPOZYUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
11:00
Hüseyin Gülen
HEMOSTAZ TROMBOZ OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
11:15
Sedanur Gülsaran
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Destek Tedaviler
KONUŞMACI
*İleri Yaştaki Diffüz Büyük B Hücreli Nonhodgkin Lenfoma Hastalarında Performans Değerlendirilmesinin Etkisi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Tartışılacak Poster Oturumu/Lenfoprolifertaif Hastalıklar
KONUŞMACI
*Senkron Kll ve Ph Negatif Mpn, Tek Merkez Deneyimi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Fatma Gümrük
NADİR ANEMİLER OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
Eren Gündüz
Sözlü Sunu Oturumları-1/Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Adalet Meral Güneş
GÜNDÜZ GEDİKOĞLU ÖZEL OTURUMU-PEDİATRİK LÖSEMİ
KONUŞMACI
*Çocuk ve Adolesanlarda KML İzlem ve Tedavisi
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:00
İHSAN KARADOĞAN ÖZEL OTURUMU-BAŞKANIN SEÇTİKLERİ
KONUŞMACI
*Relaps / Refrakter Prekürsör B-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Blinatumomab Tedavisi Sonuçları
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:45
Tekin Güney
TAKEDA UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Hemofili A’da Kontrollü Güç: Kişiselleştirilmiş Profilaksi
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:00
Emel Gürkan
Tartışılacak Poster Oturumu/Multipl Myelom
*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Tartışılacak Poster Oturumu/Multipl Myelom
KONUŞMACI
*Güncel Tedaviler Işığında Multipl Miyelom Hastalarında Gerçek-Yaşam Verileri
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Sibel Hacıoğlu
LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR OTURUMU
KONUŞMACI
*Waldenström Hastalığı Tanı ve Tedavisi
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
11:15
Edip Hayzaran
Sözlü Sunu Oturumları-1/Akut Lösemiler
KONUŞMACI
*Akut Myeloblastik Lösemi Hastalarında Nükleofosmin Mutasyonu Minimal Rezidüel Hastalık Takibinde Yol Gösterici midir?
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Volkan Hazar
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
İbrahim Celalettin Haznedaroğlu
Turkey
PFIZER UYDU SEMPOZYUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
BMS UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*KML’de Uzun Dönem Tedavi Başarısı Nasıl Elde Edilir?
Başlangıç Saati
19:15
Bitiş Saati
20:00
KML PANELİ
*PANELİST
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
13:00
Mine Hekimgil
NOVARTİS UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*MPN Tedavisinde Hematoloji-Patoloji Yaklaşımıyla Soru-Yorum
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:00
İpek Hindilerden
Turkey
TRANSPLANT PANEL TARTIŞMASI
KONUŞMACI
*Olgu Sunumu
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
20:00
Fehmi Hindilerden
Turkey
Tartışılacak Poster Oturumu/Covid-19 ve Hematoloji
KONUŞMACI
*Ağır Aplastik Anemi Tanılı Hastada Ağır Covid-19 Pnömonisi Tedavisinde İmmün Plazma Deneyimi: Olgu Sunumu
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Kamile Aydan İkincioğulları
TAKEDA UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Primer ve Sekonder İmmün Yetmezliklerde Yenilikçi Tedavi Yaklaşımı: Kolaylaştırılmış Subkutan İmmünoglobulin
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:45
Osman İlhan
AML OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:30
GEN İLAÇ UYDU SEMPOZYUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:45
Elif İnce
Sözlü Sunu Oturumları-2/ İnfeksiyonlar
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Alamdar Jafarov
Tartışılacak Poster Oturumu/Deneysel Tıp ve Kök Hücre Nakli
KONUŞMACI
*İn Vivo Cam Modelinde Sitarabinin Anjiyogenez Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Gürhan Kadıköylü
Tartışılacak Poster Oturumu/Hematolojik Hastalarda Tanı ve Tedavi
*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Savaş Kansoy
Turkey
Tartışılacak Poster Oturumu/Deneysel Tıp ve Kök Hücre Nakli
*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Zeynep Karakaş
GÜNDÜZ GEDİKOĞLU ÖZEL OTURUMU-PEDİATRİK LÖSEMİ
KONUŞMACI
*Gündüz Hocamızın Işığı Geleceğimizi Aydınlatıyor
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:00
ERİTROPOEZ OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:00
Sema Karakuş
KRONİK MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:00
Volkan Karakuş
Turkey
Sözlü Sunu Oturumları-1/Akut Lösemiler
KONUŞMACI
*Yeni Tanı Yaşlı Aml Hastalarında Azacitidin ve Decitabine İdamesinin Tedaviye Katkısı: Gerçek Yaşam Verisi.
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
AML OTURUMU
KONUŞMACI
*Moleküler Belirteçler ve Kişiselleştirilmiş Tedavi
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:30
ERKİM UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Hematolojik Malinitelerde İmmün Destekte IVIG
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:15
Musa Karakükcü
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler
KONUŞMACI
*Intrauterin Gelişim Geriliğine Yol Açan Gebeliklerde Kord Kanında Maıt Ve Ilc Hücrelerinin İncelenmesi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Tartışılacak Poster Oturumu/Deneysel Tıp ve Kök Hücre Nakli
KONUŞMACI
*Metotreksatla İndüklenen Mukozit Fare Modelinde Il-22 Overekspresyonu veya Vitamin D’nin Terapotik Etkileri
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Serap Karaman
TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI OTURUMU
KONUŞMACI
*Lösemi Tedavisine Bağlı Kardiak Komplikasyonlar
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:45
Sami Kartı
ABDİİBRAHİM UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Hematolojik Malignitelerde ve Transplantasyon Adaylarında Demir Birikimi ve Şelasyon Tedavisi
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
Kaan Kavaklı
HEMOSTAZ TROMBOZ OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
11:15
ROCHE UYDU SEMPOZYUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:15
Emin Kaya
Turkey
Sözlü Sunu Oturumları-1/Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Selin Kaya
Sözlü Sunu Oturumları-1/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi Dışı
KONUŞMACI
*Santral Sinir Sistemi Lenfoma Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Işık Kaygusuz Atagündüz
Turkey
MİYELODİSPLASTİK SENDROM OTURUMU
KONUŞMACI
*MDS’de Kişiselleştirilmiş Tedavi
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:00
Leylagül Kaynar
TRANSPLANT PANEL TARTIŞMASI
*PANELİST
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
20:00
Rejin Kebudi
Turkey
Sözlü Sunu Oturumları-1/Akut Lösemiler
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Fatma Keklik Karadağ
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi
KONUŞMACI
*Periferik T Hücreli Lenfoma Tedavisinde Brentuximab Vedotin: Tek Merkez Deneyimi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Ekin Kırcalı
Sözlü Sunu Oturumları-1/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi Dışı
KONUŞMACI
*Foliküler Lenfomada Bazal Pet’ Te Toplam Metabolik Tümör Hacmi ve Toplam Lezyon Glikolizinin Prognostik Önemi
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Sözlü Sunu Oturumları-1/Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
KONUŞMACI
*Kronik Myelomonositik Lösemi Hastalarımızda Allojenik Nakil Deneyimimiz
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
KONUŞMACI
*R/ R Multipl Myelom Hastalarında Bendamustin Etkisinin Geriye Yönelik Değerlendirilmesi Ve Melflufenle Kıyası
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Onur Hakkı Kırkızlar
Turkey
PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI MULTIPL MYELOM OLGU PANELİ
KONUŞMACI
*Olgu Sunumu
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
AMGEN UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Karfilzomib Klinik Çalışmalar
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:15
Ebru Koca
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Begüm Şirin Koç
Tartışılacak Poster Oturumu/Hematolojik Hastalarda Tanı ve Tedavi
KONUŞMACI
*Ağır Nötropenik Hastalarda Hayatı Tehdit Eden Enfeksiyonlarda Granülosit Süspansiyonu Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Derya Koyun
Sözlü Sunu Oturumları-1/Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
KONUŞMACI
*Myeloproliferatif Neoplazide Peg-Ifn-Α-2a Etkinlik ve Güvenilirliği: Tek Merkez Retrospektif Gerçek Yaşam Çalışması
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Sözlü Sunu Oturumları-2/ GVHD/ Engrafman
KONUŞMACI
*Graft Vs Host Hastalığında Alfa- 1 Antitripsin Deneyimimiz
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Mahmut Bakır Koyuncu
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Destek Tedaviler
KONUŞMACI
*Multiple Myelomlu Hastalarimizda Sarkopeninin Genel Sagkalim Uzerine Etkisi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
İlknur Kozanoğlu
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Erdal Kurtoğlu
Turkey
SELİM HEMATOLOJİ OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Can Küçük
İHSAN KARADOĞAN ÖZEL OTURUMU-BAŞKANIN SEÇTİKLERİ
KONUŞMACI
*Mantle Hücreli Lenfoma Prognozuyla İlişkili Proto-Onkogen Adaylarının Transkriptomik Analizlerle Belirlenmesi
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:45
Ayşe Hilal Küçükdiler
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi
KONUŞMACI
*Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfoma’da Everolimus Deneyimi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Reyhan Küçükkaya
TROMBOZ OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:30
Osman Alphan Küpesiz
ROCHE UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Hemlibra ile Koagülasyon Testleri
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:15
ERİTROPOEZ OTURUMU
KONUŞMACI
*Talasemi Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:00
Elizabeth Macintyre
TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION JOINT SESSION
KONUŞMACI
*The Evolving Place of Diagnostics In Lymphoid Malignancies
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:15
Barış Malbora
Sözlü Sunu Oturumları-1/ Otolog Kök Hücre Nakli/Oto/Allo Komplikasyon
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Ümit Yavuz Malkan
Turkey
Sözlü Sunu Oturumları-1/ Otolog Kök Hücre Nakli/Oto/Allo Komplikasyon
KONUŞMACI
*Multipl Miyelom Hastalarında Tek ve Çift Otolog Kök Hücre Transplantasyonunun Karşılaştırılması
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Senem Maral
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
KONUŞMACI
*Yeni Tanı Multiple Myelom Hastalarında Kemik İliği Fibrozisinin Prognoz ve Yanıt Üzerine Etkisi Var Mıdır?
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Özgür Mehtap
Turkey
TAKEDA UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Hemofili A’da Kontrollü Güç: Kişiselleştirilmiş Profilaksi
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:00
LENFOMA OTURUMU
KONUŞMACI
*Relaps/Refrakter HL Tedavisi
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:45
Fulya Memiş
Sözlü Sunu Oturumları-1/Hematolojik Maligniteler/ Biyoloji / İmmunofenotipleme
KONUŞMACI
*Mm Hastalarında; Tanı Sırasında, Tedavi Sonrasında Il-10, Vegf Düzeyleri Ve Kemik İliğindeki Parametrelerle İlişkisi
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:15
Sinan Mersin
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar/ Tedavi
KONUŞMACI
*Relaps Refrakter Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastalarda Bendamustin Tedavisi ile Birlikte Brentiksumab Vedotin Kullanımı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Mine Miskioğlu
Turkey
Sözlü Sunu Oturumları-2/ GVHD/ Engrafman
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Lale Olcay
PEDİATRİDE KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ OTURUMU
KONUŞMACI
*Shwachman Diamond Sendromu
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:30
Yeşim Oymak
NADİR ANEMİLER OTURUMU
KONUŞMACI
*Siderobastik Anemi
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
Hale Ören
Turkey
NADİR ANEMİLER OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
Düzgün Özatlı
Turkey
KML PANELİ
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
13:00
Murat Özbalak
Sözlü Sunu Oturumları-2/ İnfeksiyonlar
KONUŞMACI
*Başvuru Anı Tam Kan Sayımı Puanlamasının Covıd-19 Hastalarında İlerleyici Hastalığı Göstermede Rolü
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Namık Yaşar Özbek
GÜNDÜZ GEDİKOĞLU ÖZEL OTURUMU-PEDİATRİK LÖSEMİ
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:00
Muhit Özcan
Turkey
LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR OTURUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
11:15
Mehmet Ali Özcan
Turkey
JANSSEN UYDU SEMPOZYUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
ERKİM UYDU SEMPOZYUMU
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:15
Gül Nihal Özdemir
NADİR ANEMİLER OTURUMU
KONUŞMACI
*Konjenital Diseritropoetik Anemiler
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
Zehra Özdemir
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler
KONUŞMACI
*Tirozin Kinaz İnhibitörlerini Kesme Kararında Kemik İliğindeki Lösemik Kök Hücre Varlığının Önemi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Fahir Özkalemkaş
Turkey
PFIZER UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*KML Tedavisinde Bosulif® Elinizi Güçlendirir!
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
Sözlü Sunu Oturumları-2/ Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
*Sözlü Sunu Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Hasan Atilla Özkan
AMGEN UYDU SEMPOZYUMU
Uydu Sempozyum Konuşmacı
*Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinde Blinatumomab
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
21:15
Melda Özkan
Turkey
Tartışılacak Poster Oturumu/Deneysel Tıp ve Kök Hücre Nakli
KONUŞMACI
*Otolog Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Trombositopenide Eltrombopag Kullanımı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Vildan Özkocaman
Turkey
Tartışılacak Poster Oturumu/Covid-19 ve Hematoloji
*Tartışmalı Poster Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Güner Hayri Özsan
Turkey
İHSAN KARADOĞAN ÖZEL OTURUMU-BAŞKANIN SEÇTİKLERİ
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:45
TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION JOINT SESSION
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Sa